Säker användning

Användningsområdet för Rottneros förnyelsebara formpressade fiber är brett. Varma eller kalla, torra eller våta, livsmedel eller industriella applikationer, du avgör. Med hjälp av hållbara och säkra materialval, långa och väletablerade samarbeten kan vi ta fram produkter som skapar värde och kundnytta.

Micro
MÅNGSIDIG

Användarvänlig funktionalitet

Med ett formpressat fibertråg kommer möjligheter. Djupfrys, pastörisera, tina med mikro- eller traditionell ugn, allt är möjligt. Fibrerna har en fantastisk isolerande förmåga som gör att den uppvärmda rätten är sval och behaglig att hålla i efter uppvärmning. Den höga precisionen möjliggör även för effektiv industriell nedstapling och top-försegling.

Mat
ÄNDAMÅLSENLIG

Barriär för rätt applikation

Varje applikation ställer unika krav på förpackningens funktionalitet. Därför har vi i samarbete med ledande forskningsinstitut tagit fram alternativ som lever upp till marknadens krav. Dagens produktportfölj möter allt från snabb servering utan större krav på funktion, till gastäta förpackningar med flera veckors hållbarhet i kylt format.

Hands
LIVSMEDELSSÄKRA

Naturliga materialval

Vi värnar om högsta möjliga livsmedelssäkerhet. Därför säkerställer vi att oönskade kemikalier så som mineraloljor och PFAS hålls borta från vår produktionsprocess. Förutom att vara helt biobaserad säkerställer nyfiber hög renhet och återvinningsbarhet. Alla material är godkända för direktkontakt med livsmedel enligt Normpack-normen.