Framtidens teknologi

Vår resurseffektiva, automatiserade och moderna högprecisionsteknik möjliggör tillverkning av lätta kvalitetsenliga förpackningar, med hög tillgänglighet. Tillverkningsprocessen bygger på skalbar och modulär teknologi vilket öppnar upp för att snabbt och konkurrenskraftigt kunna möta efterfrågan där den behövs som mest.

Sladdar
PATENTERAD

Produktionsprocess

Vi omges av innovationer. Vår tillverkningsprocess har utvecklats med åren. Idag består den av allt från flertalet patenterade effektiviserings- och produktivitetshöjande komponenter till affärshemligheter så som ett fullskaligt specialanpassat massasystem och egenutvecklat kvalitetsövervakningssystem för 3D-formade produkter.

Material
KVALITETSSÄKRAT

Produktionsutfall

Trågets väldefinierade och släta yttre skapas i tillverkningsprocessen där massan formas direkt i respektive kavitet. Skräddarsydda och unika formpressningsverktyg används för att åstadkomma optimal precision. Processen ger generösa möjligheter att anpassa sin specifika form utan att för den delen påverka låga cykeltider eller hög tillgänglighet.

Grupp
KUNDANPASSAD

Produktutveckling

Vi guidar er effektivt och säkert i projektform från idé till kvalitetsgodkänd produktlansering. Genom ömsesidig förståelse för specifik slutanvändning tar vi fram en lösning som passar just era krav på form och design, exklusivt eller icke-exklusivt. Uppritning av design, 3D-prov, provverktygsframställning till kommersiell produktion.