Bevara naturen

Cellulosa är en förnybar och biologiskt nedbrytbar resurs. Massan som används i Rottneros tråg kommer från lokalt hållbart svenskt certifierat skogsbruk inom en radie av 100 kilometer. Upp till 98 procent av trädet kan nyttjas i vår tillverkningsprocess och genom svensk skogslagstiftning säkerställs att fler träd planteras än fälls, för framtida tillväxt.

Tree
RESURSEFFEKTIVITET

För vårt klimat

Rottneros träfibertråg reducerar koldioxidavtrycket jämfört med traditionella fossilbaserade förpackningslösningar med upp till 75 procent. Det här är ett resultat som presenterats i en nyligen genomförd livscykelanalys. Resultatet visar på effektiva interna processer där skogsråvaran står i centrum.

Koppel
ÅTERVINNINGSBAR

Cirkulär design

De formpressade träfiberförpackningarna är fullt återvinningsbara i retursystemet för pappersförpackningar. Genom den höga kvaliteten på vår fiber är det möjligt att se återanvändning av pappersmassan flera gånger om. Det här innebär att nya produkter har möjlighet att växa fram baserade på en fortsatt stark och naturlig råvara.

Stockar
FOSSILFRITT

Biologiskt ursprung

För varje fiberbaserat högbarriärstråg som når dagligvaruhandeln reduceras mängden fossilbaserade plaster med omkring 85–90 procent. Tillsammans kan vi reducera mängden fossilbaserade material som så ofta visar sig hamna i vår närmiljö och därmed riskerar att skada vår planet.