Vallviks bruk

Vid Vallviks Bruk tillverkas långfibriga kemiska sulfatmassor som står för cirka 56 procent av koncernens produktion. Under 2019 producerades 227 600 ton massa vid bruket. Sulfatprocessen som används är inte bara den vanligaste processen för framställning av kemisk massa utan metoden ger också en starkare massa. Hela 99 procent av bränslet som används i bruket i dag är fossilfritt och 97 procent av alla kemikalier återvinns.

Vallviks Bruk ligger i Hälsingland

  • Bruket började byggas 1907
  • Här arbetar cirka 180 personer
  • Över 70 % av elen vi använder tillverkas i bruket

Vallviks Bruk AB

Adress Vallviks Bruk AB Box 144 826 23 Söderhamn
Besöksadress Vallviks Bruk 826 79 Vallvik