Marknad

Rottneros är en fristående och flexibel producent av både kemisk och mekanisk massa av högsta kvalitet. Vi strävar efter att vara en marknadsledande massaproducent för nischmarknader. Koncernen är verksam på avsalumarknaden, där den producerade massan säljs till kunder över hela världen.

Runt 175 miljoner ton pappersmassa tillverkas varje år i världen. Ungefär två tredjedelar av volymen tillverkas i integrerade pappers- och kartongbruk. Resterande del, omkring 65 miljoner ton per år, utgör det som kallas avsalumassa.

Avsalumassa används för tillverkning av grafiska papper, mjukpapper (tissue) och andra hygienprodukter, kartong, förpackningspapper och andra specialprodukter. Genom agenter och partners ser vi till att våra produkter finns i hela världen. Tyngdpunkten för Rottneros försäljning ligger i Europa, USA och på några asiatiska marknader.