Affärsidé, mål och strategier

Vision

Alltid göra skillnad

Alltid göra skillnad är en ideal målbild, en gemensam strävan och ett högt ställt sikte. Ingenting är omöjligt, och vi vet att vi kan göra skillnad för våra kunder. Det här är en vision att ta till sig. Alla kan ta den med sig i vardagen och låta den inspirera – till att sprida glädje, hitta nya sätt att bli mer miljövänlig eller komma på sätt att göra saker bättre. Att få göra skillnad till det bättre i sin vardag är en behaglig tanke att ha med sig in i arbetsdagen. 

Affärsidé

Med nyfikenhet och erfarenhet skapar vi produkter och tjänster nära våra kunder

Nyfikenhet - Vi är innovativa, framåtsträvande, lösningsinriktade – och med en ambition att alltid bli bättre.
Erfarenhet - Det faktum att bruken har funnits i över 100 år gör att den samlade kompetensen och erfarenheten inte kan överskattas.
Vi vet vad som krävs för att vara framgångsrika över tid.
Nära - Nära betyder förståelse för kundens marknad och utmaningar. Nära betyder också en god relation, kunskapsutbyte och ett bra samarbete.
Kunder - Dagens och morgondagens kunder, här eller på andra sidan klotet.

Mål och strategier

Rottneros övergripande mål är att nå en uthållig lönsamhet och ge en god avkastning för koncernens aktieägare. För att Rottneroskoncernen ska nå uthållig lönsamhet måste vi erbjuda produkter och tjänster av högsta kvalitet som tillför tydliga mervärden för våra kunder. Även brukens produktion är en central parameter för att skapa lönsamhet.


På Rottneros skapar vi lönsam tillväxt genom:

  • Fokus på utvalda nischer
  • Ökad produktivitet
  • Ökad volym
  • Ledande på service
  • Ökad säkerhet