Rottneros byter kläder efter 47 år

Rottneros tar nu ytterligare ett steg för att möta framtiden genom att förnya sin grafiska profil. Företagets nya logotyp tydliggör vår satsning på klimat- och miljösmarta produkter samt jämställdhet.

Vi vill med vår nya grafiska profil visa det framåtriktade Rottneros, med fokus på effektivitet och hållbarhet – såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt.

Rottneros grundades redan 1887. Under årens lopp har ett antal logotyper passerat revy. Den tidigare har funnits i 47 år.

Produkter som är smarta för planeten

Rottneros har fabriker för högkvalitativa massor i Värmland och Hälsingland. Av hållbar och förnyelsebar skogsråvaran produceras fiber med specifika egenskaper som efterfrågas världen över. Massan används exempelvis till produkter som luftfilter, transformatorer, mjukpapper och kartong. Rottneros Packaging, en nystartad fabrik i Värmland, tillverkar klimatsmarta förpackningar för i första hand livsmedel. Förpackningarna tillverkas av ren skogsråvara och ersätter de traditionella oljebaserade plastförpackningarna.

Mycket av vår framgång beror på vår förmåga att vara innovativa och utvecklas i takt med tiden. Vår företagskultur baseras på att vi respekterar alla, är engagerade och är proffs. Rottneros kan och vill erbjuda produkter som är smarta för planeten.