Kalender

2021-02-04

Bokslutskommuniké 2020

2021-03-22

Årsredovisning 2020

2021-04-22

Delårsrapport januari-mars

2021-04-28

Bolagsstämma

Karlstad
2021-05-04 12:00

Aktiedagen Stockholm (webbsändning)

2021-07-22

Delårsrapport januari-juni

2021-08-31 20:00 Kvinnokväll med Aktiespararna. www.aktiespararna.se/tv/live Göteborg
2021-09-14

ABGSC Investor Day

2021-10-19 16:30

Kvinnokväll med Aktiespararna

Malmö
2021-10-22

Delårsrapport januari-september

2021-10-28 17:25

Erik Penser Banks bolagsdag

Radisson Blu Hotel, Malmö


TYST PERIOD

Rottneros iakttar en tyst period med början 30 dagar före publiceringen av delårs- eller bokslutsrapport. Under denna period lämnar inte Rottneros några kommentarer hänförliga till bolagets ekonomiska ställning eller framtida utveckling.