Kalender

2020-01-07 13:00

SEB Nordic Seminar, CHP

Köpenhamn
2020-02-06

Bokslutskommuniké 2019

2020-03-20

Årsredovisning för 2019

2020-04-24

Delårsrapport, januari-mars

2020-05-14 18:30

Aktieträff Bollnäs Kulturhus

Bollnäs Kulturhus
2020-07-23

Delårsrapport, april-juni

2020-10-22

Delårsrapport, juli-septemberTYST PERIOD

Rottneros iakttar en tyst period med början 30 dagar före publiceringen av delårs- eller bokslutsrapport. Under denna period lämnar inte Rottneros några kommentarer hänförliga till bolagets ekonomiska ställning eller framtida utveckling.