Kalender


2019-10-22

Delårsrapport januari - september


2019-10-23

Investerarpresentation på "Kvinnokväll" i Göteborg (Aktiespararna)


2019-11-04

Extra bolagsstämma i Karlstad


2019-11-28

Investerarpresentation på "Lönsamma Småbolag"


2019-11-28

SvD Börspuls


2020-01-07

SEB Nordic Seminar, CHP


2020-02-06

Bokslutskommuniké 2019


2020-03-20

Årsredovisning för 2019


2020-04-24

Delårsrapport, januari-mars


2020-04-28

Årsstämma i Söderhamn


2020-07-23

Delårsrapport, april-juni


2020-10-22

Delårsrapport, juli-septemberTYST PERIOD

Rottneros iakttar en tyst period med början 30 dagar före publiceringen av delårs- eller bokslutsrapport. Under denna period lämnar inte Rottneros några kommentarer hänförliga till bolagets ekonomiska ställning eller framtida utveckling.