Finansiella mål

Genomsnittlig tillväxt, producerade ton massa
Målsättning: 3 procent.
Utfall 20189: 3 procent i snitt under rullande 3 år.

Andel alternativa intäktsflöden av nettoomsättning
Målsättning: minst 10 procent år 2023.
Utfall 2019: 3 procent.

Soliditet
Målsättning: Över 50 procent. 
Utfall 2019: 58 procent.

Vill du veta mer om våra risker och riskhantering? Läs stycket från årsredovisningen.