Uppförandekod

Uppförandekoden beskriver hur Rottneros och bolagets medarbetare ska agera i relation till omvärlden och till varandra. Syftet är att definiera Rottneros sociala ansvar, etiska engagemang och ställning i jämställdhetsfrågor samt hur Rottneros medarbetare bör förhålla sig i frågor av principiell natur.

Ladda ned uppförandekoden