Ansvarsfullt företagande

Vårt ansvar sträcker sig utanför bolagets gränser. Från medarbetare och finansiell ställning till omkringliggande orter och miljön.

Rottneros policys för ansvarsfullt företagande: antikorruption, konkurrensrätt, etiska regler för leverantörer, sponsring

_img
MEDARBETARANSVAR

När du växer, växer vi

För att vara ett hållbart och framgångsrikt företag krävs att våra medarbetare trivs och kan utvecklas på sin arbetsplats. Därför jobbar vi löpande med säkerhet, ledarskap och kompetensutveckling.

Massabal Close
FINANSIELLT ANSVAR

ETT FÖRETAG SOM HÅLLER I LÄNGDEN

Ansvarsfulla investeringar och långsiktig lönsamhet är förutsättningar för finansiell hållbarhet. Rottneros är och ska fortsätta vara ett företag som håller i längden.

Våra intressenter

Rottneros strävar efter att ha en god kommunikation med alla som påverkas av verksamheten. Intressenterna har delats in i fyra grupper, där kunder, leverantörer av massaved, medarbetare och aktieägare har en särställning.

Intressenter (1)
_img
MILJÖANSVAR

Miljön i fokus från skog till slutprodukt

Våra träbaserade produkter är en del av ett naturligt och hållbart ekosystem med sin början i skogen. Därför är ansvar för miljön är något som genomsyrar hela Rottneros verksamhet. Vi lägger stort värde i att minska vår miljöpåverkan och ambitionen är att bedriva verksamheten på ett långsiktigt hållbart sätt.

Skog Fixad
SAMHÄLLSANSVAR

Vi värnar om landsbygden

Rottneros verkar i brukskulturer med starka band till de lokala samhällena och är en stor arbetsgivare på orten. För oss är det viktigt att ta ansvar i de lokala samhällena och samarbeta med de kommuner där vi är verksamma, bland annat genom att erbjuda praktikplatser och studiebesök.

_img
SOCIALT ANSVAR

UTBILDNING AV VÅR FRAMTID

Det är viktigt för oss att se till att nästa generation får en utbildning av hög kvalitet och har lika chans till en ljus framtid. Som en ledande aktör inom massabranschen är vi i en unik position för att förändra flickors liv i den södra hemisfären. Det är därför vi har samarbetat med PaperSeed Foundation för att stärka utbildningsmöjligheterna och hjälpa flickor att stanna kvar i skolan. Tillsammans med PaperSeed har vi åtagit oss att stödja hållbara, innovativa utbildningsprojekt och skapa en bättre och rättvisare värld.

LÄS MER OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE