Massa för skriv- och tryckpapper

Skriv- och tryckpapper som gör bilden rättvisa

När det kommer till massa för skriv- och tryckpapper är fiberfördelningen mycket viktig för att pappret ska få en jämn yta och därmed kunna ge en bra utskriftskvalitet. Dessutom vill man ha en styrka som gör att pappret inte går sönder. Rottneros kombination av högutbytesmassa och sulfatmassa gör det möjligt för kunden att få båda delarna samtidigt och därmed bästa möjliga förutsättningar att producera bra papper.

Renhet och opacitet viktigast för tunna papper

När det gäller tunna förpacknings- och tryckpapperskvaliteter, samt ett antal specialapplikationer är opaciteten mycket betydelsefull då låg ljusgenomsläpplighet fordras för att exempelvis trycket inte ska lysa igenom arket. På samma sätt är massans renhet, s.k. låg spethalt viktig vid tillverkning av tunna papper. Det innebär att Rottneros, med sina rena och högkvalitativa massor, har tydliga konkurrensfördelar. En massatyp som passar utmärkt inom det här området är Opacity Extreme.

 

tidningspapper.jpg

Bibehållen konkurrenskraft

Grafiska papper har i mogna industriländer fått stå tillbaka för digitala medier de senaste åren, en trend som flera branscher har märkt av. Rottneroskoncernens breda produktportfölj skapar möjligheter att anpassa massamixen och få fram exakt de egenskaper kunden önskar sig, vilket är en viktig del i vårt erbjudande och ett sätt att fortsätta vara nischaktörer på en historiskt stor marknad.

person
Kontaktperson tekniska frågor
Mekanisk massa för skriv- och tryckpapperRottneros Bruk

Erik Gillberg Försäljningschef, mekanisk massa +46 (0)270-622 21 erik.gillberg@rottneros.com

person
Kontaktperson tekniska frågor
Kemisk massa för skriv- och tryckpapperVallviks Bruk

Cristina Sjöberg Försäljningschef, kemisk massa +46 270 620 33 cristina.sjoberg@rottneros.com