Medarbetare och karriär

För att vara ett hållbart och framgångsrikt företag krävs att våra medarbetare trivs och kan utvecklas på sin arbetsplats. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med personalfrågor och lära dig mer om vardagen på Rottneros.

_img

Säkerheten först på våra arbetsplatser

Rottneros har en nollvision gällande arbetsskador som leder till sjukskrivning. Vi utbildar vår personal och har klara och tydliga instruktioner för arbetets utförande, samt hur man rör sig inom fabriksområdet. Antalet olycksfall och tillbud rapporteras till koncernledning och styrelse på månadsbasis.

medarbetare567.jpg

Rottneros Academy utvecklar våra medarbetare

Rottneros Academy är koncernens interna utbildningskoncept. Vi har en stark tilltro till att utbildning av egen personal är en av nycklarna till framgång då det både attraherar nya medarbetare, får befintliga medarbetare att stanna inom koncernen och säkerställer kompetensen i generationsväxlingen.

person
Kontaktperson Human Resources
HR

Ida MörtsellHR-direktör +46 (0)270 621 03 ida.mortsell@rottneros.com

vallviksbruk.jpg