Kalender


2018-02-26

Presentation på Remium/Introduce


2018-04-24

Delårsrapport januari - mars


2018-05-16

Årsstämma 2018


2018-05-23

Utbetalning av vinstutdelning


2018-08-09

Delårsrapport april - juni


2018-09-11 / 12

Investerarmöte i Zürich (värd: Lond Capital)


2018-10-24

Delårsrapport juli - september


2018-11-28

Presentation på temadagen Lönsamma Småbolag