Kalender


2019-02-07

Bokslutskommuniké 2018


2019-04-24

Delårsrapport januari - mars


2019-05-02

Årsstämma i Sunne


2019-07-25

Delårsrapport januari - juni


2019-10-22

Delårsrapport januari - september


2019-11-28

Investerarpresentation på "Lönsamma Småbolag"