Ansvarsfullt företagande

Vårt ansvar sträcker sig utanför bolagets gränser. Från medarbetare och finansiell ställning till omkringliggande orter och miljön.

_img
MEDARBETARANSVAR

När du växer, växer vi

För att vara ett hållbart och framgångsrikt företag krävs att våra medarbetare trivs och kan utvecklas på sin arbetsplats. Därför jobbar vi löpande med säkerhet, ledarskap och kompetensutveckling.

Emballering av massabal500.jpg
FINANSIELLT ANSVAR

ETT FÖRETAG SOM HÅLLER I LÄNGDEN

Ansvarsfulla investeringar och långsiktig lönsamhet är förutsättningar för finansiell hållbarhet. Rottneros är och ska fortsätta vara ett företag som håller i längden.

Våra intressenter

Rottneros strävar efter att ha en god kommunikation med alla som påverkas av verksamheten. Intressenterna har delats in i fyra grupper, där kunder, leverantörer av massaved, medarbetare och aktieägare har en särställning.

Intressenter.png
_img
MILJÖANSVAR

Miljön i fokus från skog till slutprodukt

Våra träbaserade produkter är en del av ett naturligt och hållbart ekosystem med sin början i skogen. Därför är ansvar för miljön är något som genomsyrar hela Rottneros verksamhet. Vi lägger stort värde i att minska vår miljöpåverkan och ambitionen är att bedriva verksamheten på ett långsiktigt hållbart sätt.

rottnerosovanifrån.jpg
SAMHÄLLSANSVAR

Vi värnar om landsbygden

Rottneros verkar i brukskulturer med starka band till de lokala samhällena och är en stor arbetsgivare på orten. För oss är det viktigt att ta ansvar i de lokala samhällena och samarbeta med de kommuner där vi är verksamma, bland annat genom att erbjuda praktikplatser och studiebesök.

LÄS MER OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE